Laboratorium

Firma JKSM kładzie wysoki nacisk na jakość swoich produktów. Własne laboratorium, wyposażone w światowej klasy sprzęt, wykwalifikowany personel oraz wieloetapowa, stała kontrola jakości od surowca po produkt finalny sprawia, że firma JKSM może oferować produkty najbardziej wymagającym odbiorcom.

W laboratorium zakładowym monitorowane są wszystkie decydujące o jakości produktu parametry: granulacja, barwa oraz skład chemiczny.

Do badania składu granulometrycznego stosujemy urządzenie firmy Sympatec, wykorzystujące nowoczesną metodę dyfrakcji laserowej do analizy rozkładu uziarnienia w suchych proszkach. W codziennych badaniach wykorzystujemy trzy moduły optyczne, które pozwalają na dokładną analizę wszystkich oferowanych przez nas produktów w zakresie od 0,1 do 875 µm. Adekwatnie do potrzeb stosujemy także analizę sitową. Dysponujemy wytrząsarką laboratoryjną firmy Multiserw oraz zestawem sit o oczkach od 0,02 do 10 mm.

Do analizy składu chemicznego oferowanych przez nas produktów wykorzystujemy spektrometr MiniPal4 firmy PANalytical. Jest to spektrometr rentgenowski do analizy pierwiastkowej w zakresie Na-U działający w oparciu o dyspersję energii (EDXRF). Dla większości pierwiastków dolne poziomy detekcji są rzędu kilku ppm co pozwala na bardzo dokładną analizę próbek zarówno dolomitowych jak i skaleniowych.

Pomiar parametrów barwy dokonujemy przy użyciu spektrofotometru pionowego CM-3610d firmy Konika Minolta. Dla niemal każdego oferowanego produktu deklarujemy zakres współrzędnych L*,a*,b* określający kolor w jego odcieniu, nasyceniu i jaskrawości.

 
Copyright @ JKSM 2012