Badanie uziarnienia

Do pomiaru wielkości cząstek stosujemy urządzenie firmy Sympatec, wykorzystujące nowoczesną metodę dyfrakcji laserowej do analizy rozkładu uziarnienia w suchych proszkach. Urządzenie składa się z czujnika dyfrakcji laserowej HELOS, modułu dyspergującego suche proszki RODOS (niezbędnego, aby doprowadzić analizowaną próbę do pojedynczych cząstek) oraz podajnika wibracyjnego VIBRI. Dyspersja na sucho dla proszków odbywa się przy udziale sprężonego powietrza dla uzyskania właściwego rozproszenia analizowanej substancji.

W codziennych badaniach wykorzystujemy trzy moduły pomiarowe, każdy stosujący specjalnie zaprojektowany obiektyw (Fouriera) zapewniający najwyższą precyzję i rozdzielczość rozkładu wielkości cząstek. Moduły optyczne (R1, R3, R5) o odpowiednich zakresach pomiarowych (0,1/0,18 – 35 µm, 0,5/0,9 – 175 µm oraz 0,5/4,5 – 875 µm) pozwalają na dokładną analizę niemal wszystkich oferowanych przez nas produktów.

Wysoka rozdzielczość urządzenia i gwarantowana powtarzalność wyników, połączona z wielką prędkością przetwarzania danych i standardowe procedury obliczeniowe współczynnika dyfrakcji pozwalają nam na szybkie i precyzyjne badania składu granulometrycznego. Dodatkowo zastosowane oprogramowanie pozwala na dopasowanie raportu z badań do wymogów naszych odbiorców.

 
Copyright @ JKSM 2012