Badanie składu chemicznego

Do analizy składu chemicznego oferowanych przez nas produktów wykorzystujemy spektrometr MiniPal4 firmy PANalytical. Jest to spektrometr rentgenowski do analizy pierwiastkowej w zakresie Na-U działający w oparciu o dyspersję energii (EDXRF). Dla większości pierwiastków dolne poziomy detekcji są rzędu kilku ppm. MiniPal4 wyposażony w lampę rentgenowską z anodą Rh o mocy 9W oraz napięciu 30 kV i prądzie 1 mA. Możliwość ustawienia dużej wartości prądu wzbudzenia zapewnia bardzo dobre warunki wzbudzenia dla pierwiastków lekkich, czego następstwem są niższe wartości dolnych poziomów detekcji. Półprzewodnikowy detektor krzemowy chłodzony efektem Peltier’a pozwala na osiągnięcie rozdzielczości 145 eV, co zapewnia znakomitą separację pików i eliminację zjawiska nakładania się linii widmowych pierwiastków sąsiadujących ze sobą. Sygnał przetwarzany w nowoczesnym analizatorze wielokanałowym MCA zapewnia bardzo dużą szybkość zliczeń, co znacznie ogranicza błąd statystyczny pomiaru. Dwunastopozycyjny zmieniacz próbek oraz prosta obsługa pozwalają nam na szybką i dokładną analizę wielu próbek zarówno dolomitowych jak i skaleniowych.

 
Copyright @ JKSM 2012