Historia firmy

Firma rozpoczęła swoją działalność w 1954r., kiedy to z wydzielonej części Bolesławieckich Kopalni Surowców Mineralnych utworzono przedsiębiorstwo Państwowe – Jeleniogórskie Kopalnie Surowców Mineralnych. W 1956r. do JKSM przyłączono Rędzińskie Zakłady Kruszyw Mineralnych w Rędzinach. W 1973r. z Przedsiębiorstwa Przemysłu Terenowego przejęto ZPSM w Wałczu a od Zakładów Chemicznych w Złotym Stoku przejęto ZWiPŁ w Jarnołtówku.

W 1991r. przedsiębiorstwo państwowe JKSM zostało przekształcone w Jednoosobową Spółkę Skarbu Państwa. Spółka została sprywatyzowana w 1997r. Firma „Invest Or” z Wrocławia nabyła 70% akcji przedsiębiorstwa. W 2000r. firma przyjęła nową strategię działania. Poprzez inwestycje w najnowocześniejsze, na poziomie światowym, rozwiązania technologiczne firma JKSM rozwija produkcję wybranych kopalin, tj.: dolomitu i skalenia. W  roku 2004 prywatni udziałowcy odkupili od Skarby Państwa pozostałe akcje i od tego momentu spółka działa jako podmiot z wyłącznie prywatnym kapitałem. W roku 2006  nastapiło przekształcenie JKSM ze spółkiakcyjnej w spółkę jawną.

 
Copyright @ JKSM 2012