ZASTOSOWANIE - izolacja budowlana

DOLMIC 2 (D50 2 µm ± 0,3 µm, D98 10 µm)
DOLMIC 4 (D50 3,5 µm ± 0,4 µm D98 20 µm)
DOLMIC 5 (D50 4,5 µm ± 0,5 µm, D98 25 µm)
DOLMIC 7 (D50 7 µm ± 1,5 µm, D98 45 µm)
DOLMIC 12 (D50 10 µm ± 2 µm, D98 60 µm)
DOLGRAN 300 (D50 200 µm ± 25 µm, D95 max 400 µm)

 
Copyright @ JKSM 2012