ZASTOSOWANIE - produkcja nawozów sztucznych

DOLGRAN 300 (D50 200 µm ± 25 µm, D95 max 400 µm)
GRYS DOLOMITOWY 0,1 - 0,5 mm1
GRYS DOLOMITOWY 0,5 - 1,0 mm 1
GRYS DOLOMITOWY 1,0 - 1,5 mm 1
GRYS DOLOMITOWY 1,5 - 2,0 mm 1

 
Copyright @ JKSM 2012