WYPEŁNIACZE WĘGLANOWE

Produkcję wypełniaczy (MĄCZEK DOLOMITOWYCH) oparliśmy na najnowocześniejszych, rozwiązaniach technologicznych. Jesteśmy jedynym podmiotem z wyłącznie polskim kapitałem, który prowadzi produkcję wypełniaczy dolomitowych w oparciu o własne złoże i tym samym jesteśmy niezależni od wpływu dostawców zewnętrznych. Dzięki temu zapewniamy swoim partnerom handlowym stabilne
i korzystne warunki współpracy nie tylko w chwili obecnej, ale także w dłuższej perspektywie.

 

WYPEŁNIACZE DOLOMITOWE:

DOLMIC 2 (D50 2 µm ± 0,3 µm, D98 10 µm)
DOLMIC 5 (D50 4,5 µm ± 0,5 µm, D98 25 µm)
DOLMIC 7 (D50 7 µm ± 1,5 µm, D98 45 µm)
DOLMIC 12 (D50 10µm ± 2 µm, D98 60 µm)

DOLGRAN 63 (D50 12 µm ± 2µm, D95 max 63 µm)
DOLGRAN 100 (D50 18 µm ± 5 µm, D95 max 100 µm)
DOLGRAN 200 (D50 65 µm ± 15 µm, D95 max 250 µm)
DOLGRAN 300 (D50 200 µm ± 25µm, D95 max 400 µm)

 
Copyright @ JKSM 2012